Vad är polyuretan2018-09-03T14:14:58+00:00

Isolering med Polyuretan

Det ställs allt högre krav på att hus idag ska vara välisolerade och ha en låg energiförbrukning. Tidigare har lösningen på detta varit tjockare väggar genom att byta till en tjockare isolering men med isolering av polyuretan kan du halvera tjockleken på väggen (jämfört med lösull) men ändå ha samma u-värde. Du får på så vis ett utomordentligt isolerande men även ett utrymmesbesparande isoleringsalternativ. En annan fördel är att du lättare kan isolera områden som vanligtvis kan vara svåra att komma åt som exempelvis krypgrunder.

Hur går det till?

Polyuretanisolering är en speciell tvåkomponentig produkt som med högt tryck sprutas på det som ska isoleras och då blir en skarvfri, vattenavisande, luft- och ångtät högpresterande isolering som överträffar traditionella isoleringsmetoder. Polyuretanisolering är en snabb och effektiv installation som härdar efter tio minuter. Det blir därefter ett material som kan byggas in, gjutas över (med exempelvis betong) eller målas på direkt. Att isolera skarvfritt som man gör med Polyuretan är ett mycket svårt moment med traditionella metoder då exempelvis rörgenomföringar, luftspalter, ångspärrar, fönster och dörrar gör att det ställs extremt höga krav och noggrannhet av hantverkaren för att inga läckage ska uppkomma. När man istället sprutar på polyuretanisoleringen sväller den flera gånger sin storlek och sluter tätt kring rörgenomföringar och risken för läckage är minimal. Genom att energiförbrukningen minskar kraftigt kommer kostnaden för isoleringen snabbt sparas in. Eftersom metoden är vatten- och ångtät i sig själv så försvinner även kravet på luftspalt då värme och kyla aldrig möts och därför inte kan kondenseras. Även köldbryggor hindras effektivt på detta sätt.   Förutom ovan nämnda fördelar med Polyuretanisolering har det även en ljudisolerande funktion, är radontät och bidrar inte heller till mögelpåväxt.